Badminton Břeclav

Dětské tréninky v sezóně 2021/22

Se začátkem nové sezóny je spojeno též přijímání nových hráčů z řad dětí do našeho oddílu. Pro představu nabízíme rodičům a jejich dětem se zúčastnit tréninku (přípravka/začátečníci), a poté se rozhodnout, zda dítě do oddílu přihlásit. Noví členové jsou do oddílu přijímáni zpravidla 1. měsíc daného pololetí tzn. v průběhu září či ledna.

Harmonogram tréninků, informace k poplatkům aj. najdete níže.

Harmonogram tréninků v sezóně 2021/2022

Místo TJ Lokomotiva Břeclav Badmintonová hala p. Macha
Den Úterý Čtvrtek Pondělí Středa
Závodní skupina 17:00 - 18:30 17:00 - 18:30
Děti - přípravka (5-7 let)

16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
Děti - začátečníci (do 12 let) 17:00 - 18:00 17:00 - 18:00

Ve státem uznané svátky a v průběhu školních práznin se tréninky NEKONAJÍ.

Závodní skupina pod vedením Magdy Lengálové, Martiny Hanáčkové a Barbory Kopecké.
Začátečníci/přípravka pod vedením Kamily Benčové a Ivany Řehořové

Podmínkou pro přijetí do oddílu:
1) Řádně vyplněná přihláška (vč. "GDPR" souhlasu)
2) Úhrada příspěvků
3) Lékařské potvrzení (1x za 2 roky) - platí pouze pro
závodní skupinu

ad 1) Přihláška
Přihlášku vč. "GDPR" souhlasu si můžete stáhnout na následujících odkazech: dotxpdf

ad 2) Poplatky

2a) Děti - závodní skupina

Pří účasti dvakrát týdně (550 Kč/měsíc + 250 Kč/pololetí členské příspěvky):
1. pololetí (září – prosinec) 2 450 Kč
2. pololetí (leden – květen) 3 000 Kč

Trénink závodní skupiny lze navštěvovat 1x týdně pouze po domluvě s trenéry! Přednostně budeme přijímat hráče účastníci se tréninku 2x týdně.

Při účasti jednou týdně (330 Kč/měsíc + 250 Kč/pololetí členské příspěvky):
1. pololetí (září – prosinec) 1 570 Kč
2. pololetí (leden – květen) 1 900 Kč

2b) Děti - přípravka (5-7 let)/začátečníci

Při účasti dvakrát týdně (400 Kč/měsíc + 250 Kč/pololetí členské příspěvky):
1. pololetí (září – prosinec) 1 850 Kč
2. pololetí (leden – květen) 2 250 Kč

Při účasti jednou týdně (200 Kč/měsíc + 250 Kč/pololetí členské příspěvky):
1. pololetí (září – prosinec) 1 050 Kč
2. pololetí (leden – květen) 1 250 Kč

Sourozenecká sleva: 10 % (sleva se nevztahuje na členský příspěvek)

Úhrada zahrnuje: náklady na trénování (míčky, nájem, sportovní vybavení aj.), členské příspěvky TJ Lokomotivy Břeclav 
(500 Kč/rok), hráčská licence (100 Kč), startovné na turnajích (bude propláceno na základě předložených dokladů - doložte BEZPROSTŘEDNĚ po turnajích)

Poplatky zasílejte na bankovní účet č. 2901695996/2010; variabilní symbol: 264901; text: jméno hráče
UHRAĎTE, PROSÍM, NEJPOZDĚJI DO KONCE 1. MĚSÍCE DANÉHO POLOLETÍ (září/leden)!

ad 3) Lékařské potvrzení

Prosíme rodiče, aby trenérům (Magda, Martina, Barbora) doručili přiložený formulář potvrzený praktickým lékařem.

V souvislosti se zvyšující se fyzickou náročností tréninků vyžadujeme od všech dětí navštěvujících závodní skupinu lékařskou prohlídku od praktického lékaře pro děti a dorost (dále jen „PLDD“). Děti, které v minulosti prohlídku nepodstoupily, musí projít VSTUPNÍ lékařskou prohlídkou. Děti, které již vstupní prohlídkou prošly, absolvují každých 12 měsíců již jen PRAVIDELNÉ lékařské prohlídky. Výše přikládáme formulář resp. žádost, kterou je nutno předložit vašemu PLDD a vyplněnou odevzdat vždy začátkem školního roku (nejpozději do 20. září daného roku).

Prosíme všechny rodiče, aby tento požadavek brali vážně a lékařské prohlídky s dětmi absolvovali, v opačném případě vaše dítě nebude do tréninkové skupiny zařazeno!!! Děkujeme za pochopení.

Povinné vybavení
Všichni hráči: sportovní oblečení, sálová obuv, švihadlo, badmintonová raketa
Začátečníci: badmintonové míčky – minimálně 3 ks (balení 6 míčků lze zakoupit u trenéra za 200 Kč)

Pro více informací nás kontaktujte.


Aktuality

Tréninky oddílových dětí ve školním roce 2021/2022!

Máme účet na YouTube.

Fotky z námi pořádaných akcí můžete sledovat v našem webovém fotoalbu.