Badminton Břeclav

Dětské tréninky v sezóně 2023/2024

Se začátkem nové sezóny je spojeno též přijímání nových hráčů z řad dětí do našeho oddílu. Pro představu nabízíme rodičům a jejich dětem se zúčastnit tréninku (přípravka/začátečníci), a poté se rozhodnout, zda dítě do oddílu přihlásit. Noví členové jsou do oddílu přijímáni zpravidla 1. měsíc daného pololetí tzn. v průběhu září či ledna.

Harmonogram tréninků, informace k poplatkům aj. najdete níže.

Harmonogram tréninků v sezóně 2023/2024
Místo TJ Lokomotiva Břeclav Badmintonová hala U Splavu
Den Úterý Čtvrtek Pondělí Středa
Děti - pokročilí 17:00 - 18:30 17:00 - 18:30
Děti - začátečníci (7-10 let) 16:30 - 18:00 16:30 - 18:00

Ve státem uznané svátky a v průběhu školních prázdnin se tréninky NEKONAJÍ.

Tréninky v letošní sezóně odstartujeme v 36. týdnu tj. od 4. září 2023.

Pokročilí pod vedením Magdy Lengálové a Adama Mračny.
Začátečníci pod vedením Elišky Mokrášové, Karolíny Prokopové, Jany Kabelkové, Adama Mračny.

Podmínkou pro přijetí do oddílu:
1) Řádně vyplněná přihláška (vč. "GDPR" souhlasu)
2) Úhrada příspěvků
3) Lékařské potvrzení - platí pouze pro
pokročilé děti

ad 1) Přihláška
Přihlášku vč. "GDPR" souhlasu si můžete stáhnout na následujících odkazech: dotxpdf

ad 2) Příspěvky

2a) Děti - pokročilí
- při účasti dvakrát týdně (600 Kč/měsíc + 250 Kč/pololetí členské příspěvky)
- při účasti jednou týdně (400 Kč/měsíc + 250 Kč/pololetí členské příspěvky)

Pozn.: Trénink pokročilých lze navštěvovat 1x týdně pouze po domluvě s trenéry! Přednostně budeme přijímat hráče účastníci se tréninku 2x týdně.

2b) Děti - začátečníci
- při účasti dvakrát týdně (500 Kč/měsíc + 250 Kč/pololetí členské příspěvky)
- při účasti jednou týdně (300 Kč/měsíc + 250 Kč/pololetí členské příspěvky)

Přehled příspěvků
2023/2024 I. pololetí školního roku II. pololetí školního roku
Účast 1x týdně 2x týdně 1x týdně 2x týdně
Začátečníci 1 450 Kč 2 250 Kč 1 750 Kč 2 750 Kč
Pokročilí 1 850 Kč 2 650 Kč 2 250 Kč 3 250 Kč

Pozn.: Sourozenecká sleva: 10 % (sleva se nevztahuje na členský příspěvek)

Úhrada zahrnuje: náklady na trénování (míčky, nájem, sportovní vybavení aj.), členské příspěvky TJ Lokomotivy Břeclav (500 Kč/rok), hráčská licence (pro pokročilé hráče), startovné na turnajích (bude propláceno na základě předložených dokladů - doložte BEZPROSTŘEDNĚ po turnajích), cestovné (v případě účasti na bodovaných turnajích).

Poplatky zasílejte na bankovní účet č. 2901695996/2010; variabilní symbol: 264901; text: jméno hráče

UHRAĎTE, PROSÍM, NEJPOZDĚJI DO KONCE 1. MĚSÍCE DANÉHO POLOLETÍ (září/leden)!

ad 3) Lékařské potvrzení

Prosíme rodiče, aby trenérům (Magda, Adam) doručili přiložený formulář potvrzený praktickým lékařem.

V souvislosti se zvyšující se fyzickou náročností tréninků vyžadujeme od všech dětí navštěvujících skupinu pokročilých lékařskou prohlídku od praktického lékaře pro děti a dorost (dále jen „PLDD“). Děti, které v minulosti prohlídku nepodstoupily, musí projít VSTUPNÍ lékařskou prohlídkou. Děti, které již vstupní prohlídkou prošly, absolvují každých 12 měsíců již jen PRAVIDELNÉ lékařské prohlídky. Výše přikládáme formulář resp. žádost, kterou je nutno předložit vašemu PLDD a vyplněnou odevzdat vždy začátkem školního roku (nejpozději do 20. září daného roku).

Prosíme všechny rodiče, aby tento požadavek brali vážně a lékařské prohlídky s dětmi absolvovali, v opačném případě vaše dítě nebude do tréninkové skupiny zařazeno!!! Děkujeme za pochopení.

Povinné vybavení
Všichni hráči: sportovní oblečení, sálová obuv, švihadlo, badmintonová raketa

Pro více informací nás kontaktujte.


Aktuality

Tréninky oddílových dětí ve školním roce 2023/2024!

Máme účet na YouTube.

Fotky z námi pořádaných akcí můžete sledovat v našem webovém fotoalbu.
Činnost badmintonového oddílu je podpořena z dotací poskytnutých Národní sportovní agenturou a městem Břeclav.