Badminton Břeclav

Pravidla Břeclavské badmintonové amatérské ligy dvouher a čtyřher

 1. Základní údaje o soutěži
  1. Pořadatelem soutěže Břeclavská badmintonová amatérská liga (dále také BBL) jsou vedoucí členové Badmintonového oddílu TJ Lokomotivy Břeclav – Magda Lengálová, Zdenek Polák, Kamila Benčová.
  2. Stručný popis Břeclavské badmintonové amatérské ligy
   Jedná se o dlouhodobou soutěž dvouher/čtyřher amatérů určenou jak pro ženy tak muže různých věkových kategorií, jejíž smyslem je poznat nové spoluhráče a porovnat s nimi síly. Samotná soutěž se koná v rámci jednotlivých kol, kdy výsledky za jednotlivá kola v celkovém součtu tvoří výsledek celé soutěže. O celkovém pořadí hráčů rozhoduje získaný počet bodů nikoliv pořadí ve skupině.
   Přihlášení hráči bez ohledu na pohlaví budou rozděleni do 3-5tičlenných skupin takzvaných lig, v rámci nichž sehrají zápasy principem každý s každým kdykoliv tzn. dle vzájemné dohody spoluhráčů v průběhu jednoho jednoho kola. Po ukončení kola někteří hráči z každé skupiny postoupí do vyšší, sestoupí do skupiny nižší nebo se ve skupině stávající udrží. Tento princip zajišťuje možnost se v každém kole setkat s novými soupeři.
   Do BBL je možno se též hlásit v průběhu konání ligy, nový hráč však bude do soutěže zařazen až kolo následující.
   Na konci každého ročníku bude vyhlášeno konečné pořadí a první 3 umístění hráči (u dvouher zvlášť za kategorii žen a mužů) budou odměněni hodnotnými cenami.
  3. Časový harmonogram
   1. BBL začíná zpravidla v měsíci říjnu a končí  v květnu roku následujícího s výjimkou 1. ročníku BBL dvouher, který bude probíhat v období 1.3. - 30.6.2013.
    Přesné termíny začátku a konce jednotlivých ročníků a kol BBL budou stanoveny pořadatelem dle kalendáře pro danou sezónu na webových stránkách www.badmintonbreclav.cz v sekci nazvané BBL (dále jen „webové stránky“).
   2. Délka kol:
    • BBL dvouher - 1 kolo trvá zpravidla cca 1 měsíc
    • BBL čtyřher - 1 kolo trvá zpravidla cca 1,5 měsíce
   3. Začátek a konec jednotlivých kol:
    • BBL dvouher začíná vždy prvního v daném měsíci a končí 2 dny před koncem tohoto měsíce.
    • BBL čtyřher začíná buď prvního v daném měsící a končí 13tého měsíce následujícího, nebo začíná 16tý den v měsíci a končí 2 dny před koncem následujícího měsíce.
   4. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit začátek a konec daného kola
 2. Obecná pravidla BBL
  1. Jednotlivé ročníky BBL jsou rozděleny u BBL dvouher do 8 kol/u BBL čtyřher do 5 kol s výjimkou 1. ročníku BBL dvouher, který proběhne ve čtyřech kolech. Pořadatel zveřejňuje přesné termíny kol s předstihem na webových stránkách.
  2. BBL se můžou účastnit hráči všech sportovních výkonností (hráči s platnou hráčskou licencí maximálně do úrovně IV. badmintonové celostátní ligy popř. dle posouzení pořadatele) a všech věkových skupin řádně registrovaní skrze webové stránky a s řádně zaplaceným startovným.
  3. Výše startovného pro jednotlivé ročníky bude pořadatelem v dostatečném časovém předstihu zveřejněna na webových stránkách.
  4. Do BBL je nutno se přihlásit na webových stránkách v sekci registrace. Povinné údaje pro registraci jsou jméno, příjmení, telefon, e-mail.
  5. Hráč může vstoupit do ligy kdykoli během aktuálního ročníku.
  6. Rozdělení hráčů do lig (dále také „skupina“).
   1. Hráči jsou zpravidla rozděleni do jednotlivých skupin po 4 hráčích/dvojicích. Nejnižší skupiny mohou mít nižší počet hráčů/dvojic. Ligy, kterých se účastní hráč/dvojice s divokou kartou (viz bod 7.), mohou mít 5 hráčů/dvojic.
   2. Ve skupinách hrají hráči systémem každý s každým.
   3. Hráči jsou do jednotlivých skupin nasazeni v prvním kole prvního ročníku BBL dle výsledků rozřazovacího turnaje.
   4. Noví hráči, kteří se nezúčastní rozřazovacího turnaje (viz bod 2.6.3.), případně se turnaje zúčastní, ale do BBL vstoupí nejdříve ve 2. kole 1. ročníku BBL, budou zařazeni do skupin dle pořadí přihlášení do BBL s výjimkami udělení divoké karty (viz bod 7, přičemž přihlášením do daného ročníku BBL je myšlena registrace spolu s řádně uhrazeným startovným.
   5. V dalších ročnících se při nasazování hráčů prvotně zohlední jejich umístění v předchozím ročníku, ostatní hráči budou nasazeni do BBL dle pořadí přihlášení.
  7. Pohyb hráčů mezi skupinami BBL
   1. Hráči jsou do skupin pro následující kolo BBL rozřazeni podle výsledků, kterých dosáhli v kole aktuálním:
    • hráči na 1. místě konečného pořadí ve skupinách postupují o úroveň výše,
    • hráči na 4. místě konečného pořadí ve skupinách sestupují o úroveň níže,
    • hráči na 2.-3. místě konečného pořadí ve skupinách zůstávají na stejné úrovni.
   2. Odstoupení hráčů a přistoupení nových hráčů do soutěže má vliv na postupy a sestupy.
 3. Povinnosti hráče
  1. Hráči se na vzájemné zápasy domlouvají samostatně bez asistence pořadatele, a to včetně rezervace kurtu. Kontaktní údaje na protihráče jsou při zahájení jednotlivých kol zveřejněny na webových stránkách. Kontaktní údaje na spoluhráče jsou viditelné pouze pro přihlášené hráče s řádně uhrazeným startovným.
  2. Hráči jsou povinni aktualizovat své kontaktní údaje nahlášené při registraci. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže toho hráče, který není dlouhodobě přístupný na telefonu.
  3. Zápasy jednoho kola se hrají v intervalu 1/1,5 měsíce. Zápasy je třeba odehrát nejpozději do konce kola. Hráči jsou povinni odehrát patřičný počet utkání. Při počtu 4 hráčů ve skupině se jedná o 3 zápasy.
  4. Vítězní hráči jsou povinni nejpozději 24 hodin od odehrání zápasu odeslat výsledek přes formulář na webových stránkách. Pokud nebude výsledek odeslán přes formulář, nebude možné brát na výsledek zřetel.
  5. Poražený hráč má právo případný chybný výsledek reklamovat nejpozději do 48 hodin od odehrání zápasu a současně nejpozději do 24 hodin před zahájením dalšího kola BBL a to na emailové adrese: magggika@centrum.cz, do předmětu emailu uvede „BBL - REKLAMACE VÝSLEDKU“. Na pozdější reklamace výsledků nebude brán zřetel!
  6. Hráč je povinen sledovat informace o dění v lize na webových stránkách.
  7. Hráči, kteří 3 kola po sobě neodehrají ani jeden zápas (tzn. odehrají 3x s výsledkem S:2, S:S viz bod 5.5.) budou z ligy vyřazeni.
  8. Hráči se podílí na platbě za kurt rovným dílem. Pokud se hráč/dvojice nedostaví na dohodnuté utkání, musí přítomnému soutěžícímu zaplatit storno poplatek vyžadovaný provozovatelem sportoviště. Pokud by se tak nestalo, má právo pořadatel takovéhoto účastníka BBL vyloučit ze soutěže bez náhrady.
 4. Podmínky pro hru a účastníky
  1. Tato pravidla určují práva a povinnosti hráčů při organizaci zápasů. Jeden soutěžící je vždy brán jako domácí a druhý jako host (domácí hráč uveden tučným písmem):
   • Rozpis zápasů pro tříčlennou skupinu: 1 – 2, 1 – 3, 2 – 3.
   • Rozpis zápasů pro čtyřčlennou skupinu: 1 – 3, 1 – 4, 2 – 3, 2 – 4, 1 – 2, 3 – 4.
   • Rozpis zápasů pro pětičlennou skupinu: 1 - 2, 3 - 4, 1 - 5, 2 - 3, 4 - 5, 1 - 3, 2 - 4, 3 - 5, 1 - 4, 2 - 5.
  2. Povinnosti domácího hráče (dále jen „DH“)
   DH je povinen vyzvat svého protihráče k utkání a dohodnout si s ním termín zápasu. Rezervovat badmintonový kurt v dohodnutém čase.
  3. Hráči se musí dohodnout na strategii, jak budou postupovat, když se jim nepodaří odehrát celý zápas v době, na kterou je kurt rezervován.
  4. V případě, že se hráči nedohodnou na termínu konání zápasu, může jak domácí tak i hostující hráč požádat pořadatele BBL o autoritativní určení termínu zápasu. Žádost je možno podat nejpozději 5 dnů před koncem kola ligy. K žádosti připojí své časové možnosti pro konání zápasu v příslušném kole ligy. Organizátor ligy požádá druhého hráče o sdělení jeho časových možností pro konání zápasu a následně po uplynutí třetího dne ode dne vznesení předmětného dotazu na druhého z hráčů (a to i v případě, kdy se hráč nevyjádří) určí termín konání zápasu.
  5. Zápasy se sehrávají na území města Břeclav, pokud se oba hráči nedomluví jinak.
 5. Herní pravidla
  1. Všechna utkání se hrají dle platných pravidel Českého badmintonového svazu.
  2. Zápasy se hrají na 2 vítězné sety tzn. každý set se hraje beze ztrát do 21 bodů. Za stavu 20:20 strana, která první dosáhne dvoubodového vedení, vyhrává set. Za stavu 29:29 strana, která získá první třicet bodů, vyhrává set.
  3. Utkání se hraje bez rozhodčího. Hráči si skóre počítají sami. Při sporném míči se odehraje míč nový.
  4. Pokud dojde ke kontumaci zápasu již rozehraného, bude výsledek zapsán poměrem 2:0, případně poměrem 2:1 odehraným v době kontumace.
  5. Bodování
   Hráči získávají bodové hodnocení za jednotlivé zápasy (viz bod č. 5.5.1.) a navíc mohou získat body za účast ve skupině (viz bod 5.5.2.).
   1. Bodování zápasů
    Hráči získávají bodové hodnocení za jednotlivé zápasy. Základním principem při přidělování bodů, s výjimkou nedohraných (skrečovaných) zápasů, je rozdělení šesti bodů mezi dva protihráče:
    hráč A výhra 2:0 získá 6 bodů x hráč B prohra 0:2 získá  0 bodů
    hráč A výhra 2:1 získá 4 body x hráč B prohra 1:2 získá  2 body
    hráč A výhra 2:S získá 6 bodů x hráč B prohra S:2 ztratí -1 bod
    hráč A x hráč B S:S skreč - oběma hráčům strženy -2 body
    Výsledek 2:Skreč (Skreč:2) je zapsán v případě nepřítomnosti jednoho z hráčů na domluveném utkání (bez omluvy) - zapsaný výsledek bude 2:S pro přítomného hráče.
    Výsledek Skreč:Skreč (S:S) je zapsán v případě neuskutečnění zápasu do konce kola, nebo pokud ve stanoveném termínu nebude výsledek zápasu zapsán na webových stránkách.
   2. Body za účast ve skupině
    Hráči získávají body za účast ve skupině. Bodové ohodnocení za účast ve skupině má právo získat jen ten hráč, který odehrál (byl přítomen) minimálně 50 % svých utkání (tříčlenná skupina = 1 zápas, čtyřčlenná skupina = 2 zápasy, pětičlenná skupina = 2 zápasy). Za účast ve skupině bude vždy udělen alespoň bod. Nejvyšší skupina je ohodnocena 20 body, každá následující nižší skupina má mínus 3 bodů, mínus 3 body, mínus 2 body, mínus 2 body a poté vždy mínus 1 bod.
    Příklad: BBL se skládá ze sedmi lig (skupin):
    1. liga 20 bodů
    2. liga 17 bodů
    3. liga 14 bodů
    4. liga 12 bodů
    5. liga 10 bodů
    6. liga 9 bodů
    7. liga 8 body
 6. Vyhodnocení a postupy ve skupinách
  1. Ukončení kola je stanoveno vždy dva dny před začátkem kola následujícího (termíny budou upřesněny na webových stránkách).
  2. Průběžné bodování v rámci jednotlivých skupin je možno sledovat denně.
  3. Vyhodnocení kola administrátorem probíhá zpravidla 1. den následujícího kola. Jedná se o zpracování výsledků a určení pořadí ve skupinách.
  4. K 1. dni daného kola bude administrátorem určeno aktuální kolo dostupné přihlášeným hráčům na webových stránkách.
  5. Hráči ve skupině jsou na konci kola seřazeni dle následujících kritérií:
   • Vyšší počet bodů (body za utkání plus body za účast ve skupině).
   • Vyšší rozdíl mezi vyhranými a prohranými sety v celkové tabulce.
   • Vyšší počet odehraných bodů v tabulce vzájemných utkání.
   • Vyšší rozdíl mezi vyhranými a prohranými sety v tabulce vzájemných utkání.
   • Méně zápasů s výsledkem skreč S:2 a S:S v daném kole.
 7. Divoká karta (dále jen DK) - neplatí pro 1. kolo BBL
  1. Každý hráč má možnost zažádat pořadatele o DK a být zařazen do skupiny dle vlastního výběru. Tuto žádanku je potřeba poslat administrátorovi na email magggika@centrum.cz před začátkem kola (tzn. do konce kola předchozího). V předmětu zprávy bude uvedeno: "BBL - žádost o DK". Administrátor pošle potvrzení s číslem pořadí žádanky o DK.
  2. Podmínkou žádosti o DK je zaplacené startovné v aktuálním ročníku BBL.
  3. O DK může zažádat v aktuálním kole více účastníků, ale přidělena je pouze jediná DK pro kolo následující.
  4. V případ většího počtu zájemců o DK je vypsána zvláštní skupina o DK, hráči zde odehrají zápasy dle Pravidel BBL a vítěz získává DK.
  5. Ve hře o DK může být maximálně 5 zájemců v jednom kole. Rozhoduje pořadí, v jakém byla jejich žádost doručena administrátorovi.
  6. Hráč, který DK získal, poté musí zaplatit jednorázový poplatek za DK, který činí 200,- Kč. V daném kole poté musí odehrát zápasy ve dvou skupinách najednou. Jednak ve své „základní skupině“ a jednak ve skupině, pro kterou žádal DK. "Základní skupinou" je myšlena ta skupina, do které je nebo by byl hráč zařazen v případě, že by o DK nežádal.
  7. Hráč, který získal DK jí poté musí obhájit. To znamená, že musí vyhrát skupinu, do které si podal DK, pak v této skupině zůstává. Druhý v celkovém pořadí této skupiny na konci kola poté postupuje výše, 3. ve skupině zůstává stejně jako DK, 4. a 5. hráč v pořadí sestupují níže. Z nižších skupin, vyjma „základní skupiny“ hráče s DK a nižších, postupuje nahoru v daném kole vždy jen 1. hráč z celkového pořadí v dané skupině, 2. ve skupině zůstávají a do nižší skupiny sestupují 3. a 4. hráč v pořadí.
  8. Pokud hráč s DK vyhrál svou skupinu s DK, získává body do celkového pořadí získané pouze v této skupině. Body, které tento hráč získal ve své „základní skupině“, nebudou do celkového pořadí počítány.
  9. Pokud se hráči, jenž DK získal, nepodaří skupinu s DK vyhrát, zůstává ve své „základní skupině“ dle Pravidel BBL. Do celkového pořadí se mu počítají jen body získané hrou v jeho „základní skupině“.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Během působení v soutěži se hráči musí řídit těmito pravidly a chovat se vůči soupeřům a divákům slušně a korektně. Utkání se hrají vždy fair-play. Při nedodržení těchto pravidel může pořadatel rozhodnout o vyřazení hráče ze soutěže.
  2. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny těchto pravidel. O těchto změnách bude účastníky informovat na webových stránkách.

Případné dotazy k pravidlům směřujte na emailovou adresu: magggika@centrum.cz

Hráč A Hráč B
Skóre Přidělené body Skóre Přidělené body
2:0 výhra 6 0:2 prohra 0
2:1 výhra 4 1:2 prohra 2
2:S výhra 6 S:2 prohra -1
S:S skreč -2 S:S skreč -2

Aktuality

Tréninky oddílových dětí ve školním roce 2023/2024!

Máme účet na YouTube.

Fotky z námi pořádaných akcí můžete sledovat v našem webovém fotoalbu.
Činnost badmintonového oddílu je podpořena z dotací poskytnutých Národní sportovní agenturou a městem Břeclav.