Badminton Břeclav

Ukončení badmintonové sezóny 2015/2016

V pondělí 30.5.2016 jsme pozvali naše oddílové děti a jejich rodiče na táborák, který jsme organizovali v rámci ukončení badmintonové sezóny 2015/2016 a s tím souvisejících tréninků dětí a mládeže.

Táborák jsme uspořádali v areálu Lokomotivy Břeclav vedle nově vybudovaného softballového hřiště, které jsme též s radostí využíli. Děti/rodičové měli možnost si vyzkoušet tento zajímavý sport za asistence zkušených trenérů (Vlastik Kubát aj.), kterým tímto moc děkujeme za jejich čas a trpělivost!!!!

Rozlučkového táboráku za krásného počasí se zúčastnilo cca 50 osob (trenéři, děti, rodičové). Poslední účastníci se rozloučili po 3 hodinách ve 20:00 hodin.

Děkujeme všem za účast a především za uplynulou sezónu!


Aktuality

Tréninky oddílových dětí ve školním roce 2023/2024!

Máme účet na YouTube.

Fotky z námi pořádaných akcí můžete sledovat v našem webovém fotoalbu.
Činnost badmintonového oddílu je podpořena z dotací poskytnutých Národní sportovní agenturou a městem Břeclav.