Badminton Břeclav

Dětské tréninky v sezóně 2020/21

Se začátkem nové sezóny je spojeno též přijímání nových hráčů z řad dětí do našeho oddílu. Pro představu nabízíme rodičům a jejich dětem se zúčastnit tréninku (přípravka/začátečníci), a poté se rozhodnout, zda dítě do oddílu přihlásit. Noví členové jsou do oddílu přijímáni zpravidla 1. měsíc daného pololetí tzn. v průběhu září či ledna.

Harmonogram tréninků, informace k poplatkům aj. najdete níže.

Harmonogram tréninků v sezóně 2020/2021

Místo TJ Lokomotiva Břeclav Badmintonová hala p. Macha
Den Pondělí Úterý Čtvrtek Pondělí Středa
Dospělí a dorost 18:30 - 19:30
Závodní skupina 17:00 - 18:30 17:00 - 18:30
Děti - přípravka (5-7 let)

16:00 - 16:45
16:00 - 16:45
Děti - začátečníci 16:30-18:00 16:30-18:00
Děti - miniton (3-5 let)

zpravidla druhá neděle v měsíci,
v čase od 9:00 do 10:00 hodin
(termíny budou vypsány
na našem webu)

Tréninky začínají v týdnu od 1. září 2020

Závodní skupina pod vedením Magdy Lengálové a Zdenka Poláka.
Začátečníci/přípravka pod vedením Kamily Benčové, Ivany Řehořové a Pavly Slezákové.

Podmínkou pro přijetí do oddílu:
1) Řádně vyplněná přihláška (vč. "
GDPR" souhlasu)
2) Úhrada příspěvků
3) Lékařské potvrzení - platí pouze pro
závodní skupinu

ad 1) Přihláška
Přihlášku vč. "GDPR" souhlasu si můžete stáhnout na následujících odkazech:
dotx, pdf

ad 2) Poplatky

2a) Děti - začátečníci a závodní skupina

Pří účasti dvakrát týdně (400 Kč/měsíc + 250 Kč/pololetí členské příspěvky):
1. pololetí (září – prosinec) 1
850
2. pololetí (leden – květen) 2 250 Kč

Hráči závodní skupiny navíc připlatí jednorázový poplatek (platí se 1x ročně) ve výši 500 Kč jako příspěvek na nákup péřových míčků.
Po domluvě s trenéry je možno trénink navštěvovat jednou týdně.

Při účasti jednou týdně (300 Kč/měsíc + 250 Kč/pololetí členské příspěvky):
1. pololetí (září – prosinec) 1 450 Kč
2. pololetí (leden – květen) 1 750 Kč

Hráči závodní skupiny navíc připlatí jednorázový poplatek ve výši 250 Kč jako příspěvek na nákup péřových míčků.

2b) Děti - přípravka (5-7 let)

Pří účasti dvakrát týdně (200 Kč/měsíc + 250 Kč/pololetí členské příspěvky):
1. pololetí (září – prosinec) 1 050 Kč

2. pololetí (leden – květen) 1 250

Při účasti jednou týdně (150 Kč/měsíc + 250 Kč/pololetí členské příspěvky):
1. pololetí (září – prosinec) 850
2. pololetí (leden – květen) 1 000

Sourozenecká sleva: 10 % (sleva se nevztahuje na členský příspěvek a jednorázový poplatek za míčky)

Poplatky zasílejte na bankovní účet č. 2901695996/2010; variabilní symbol: 264901 ; text: jméno hráče
UHRAĎTE, PROSÍM, NEJPOZDĚJI DO KONCE 1. MĚSÍCE DANÉHO POLOLETÍ (září/leden)!

Úhrada zahrnuje: náklady na trénování (nájem, sportovní vybavení aj.), členské příspěvky TJ Lokomotivy Břeclav 
(500 Kč/rok), hráčská licence (100 Kč), startovné na turnajích (bude propláceno na základě předložených dokladů - doložte BEZPROSTŘEDNĚ po turnajích)

ad 3) Lékařské potvrzení
Prosíme rodiče, aby trenérům (Magda, Zdenek) doručili přiložený formulář potvrzený praktickým lékařem.

V souvislosti se zvyšující se fyzickou náročností tréninků vyžadujeme od všech dětí navštěvujících závodní skupinu lékařskou prohlídku od praktického lékaře pro děti a dorost (dále jen „PLDD“). Děti, které v minulosti prohlídku nepodstoupily, musí projít VSTUPNÍ lékařskou prohlídkou. Děti, které již vstupní prohlídkou prošly, absolvují každých 12 měsíců již jen PRAVIDELNÉ lékařské prohlídky. Výše přikládáme formulář resp. žádost, kterou je nutno předložit vašemu PLDD a vyplněnou odevzdat vždy začátkem školního roku (nejpozději do 20. září daného roku).

Prosíme všechny rodiče, aby tento požadavek brali vážně a lékařské prohlídky s dětmi absolvovali, v opačném případě vaše dítě nebude do tréninkové skupiny zařazeno!!! Děkujeme za pochopení.

Povinné vybavení
Všichni hráči: sportovní oblečení, sálová obuv, švihadlo, badmintonová raketa
Začátečníci: badmintonové míčky – minimálně 3 ks (balení 3 míčků lze zakoupit u trenéra)

Pro více informací nás
kontaktujte.

Přípravka Hala Mládež Hala
Pondělí 16:00 – 17:00 pana K. Macha 17:30 – 19:00 TJ Lokomotiva Břeclav
Středa - - 17:00 – 18:00 pana K. Macha
Pátek 16:30 – 18:00 TJ Lokomotiva Břeclav 16:30 – 18:00 TJ Lokomotiva Břeclav

Aktuality

MINITON - badminton pro nejmenší v sezóně 2020-2021.

Amatérský turnaj čtyřher již 3. října 2020!

Reportáž z Novoročního amatérského turnaje čtyřher.

Fotky a výsledky z Vánočního oddílového turnaje dětí.

Máme účet na YouTube.

Fotky z námi pořádaných akcí můžete sledovat v našem webovém fotoalbu.