Badminton Břeclav

Dětské tréninky v sezóně 2019/2020

 

Se začátkem nové sezóny je spojeno též přijímání nových hráčů z řad dětí do našeho oddílu. Pro představu nabízíme rodičům a jejich dětem se zúčastnit tréninku (začátečníci - kroužek), a poté se rozhodnout, zda dítě do oddílu přihlásit. Noví členové jsou do oddílu přijímáni zpravidla 1. měsíc daného pololetí tzn. v průběhu září či ledna.

Harmonogram tréninků, informace k poplatkům aj. najdete níže.

Harmonogram tréninků v sezóně 2019/2020

Místo TJ Lokomotiva Břeclav Badmintonová hala p. Macha
Den Pondělí Úterý Čtvrtek Pondělí Středa
Dospělí a dorost 18:00 - 19:00
Závodní skupina 17:00 - 18:30 17:00 - 18:30
Děti - začátečníci
16:30 - 18:00 16:30 - 18:00
Tréninky začínají v týdnu od 2. září 2019

Závodní skupina pod vedením Magdy Lengálové a Zdenka Poláka.
Začátečníci pod vedením Kamily Benčové a Ivany Řehořové.


Podmínkou pro přijetí do oddílu:
1) Řádně vyplněná přihláška
2) Úhrada příspěvků
3) Lékařské potvrzení - platí pouze pro
závodní skupinu

ad 1) Přihláška
Přihlášku si můžete stáhnout na následujících odkazech:
dotx, pdf

ad 2) Poplatky
Pří účasti dvakrát týdně:
1. pololetí (září – prosinec) 1
600
2. pololetí (leden – květen) 2 000 Kč

Hráči závodní skupiny navíc připlatí jednorázový poplatek ve výši 500 Kč jako příspěvek na nákup péřových míčků.
Po domluvě s trenéry je možno trénink navštěvovat jednou týdně.

Při účasti jednou týdně:
1. pololetí (září – prosinec) 1 200 Kč
2. pololetí (leden – květen) 1 500 Kč

Hráči závodní skupiny navíc připlatí jednorázový poplatek ve výši 250 Kč jako příspěvek na nákup péřových míčků.

Sourozenecká sleva: 10 %

Poplatky zasílejte na bankovní účet č. 2901695996/2010; variabilní symbol: 264901 ; text: jméno hráče
UHRAĎTE, PROSÍM, NEJPOZDĚJI DO KONCE 1. MĚSÍCE DANÉHO POLOLETÍ (září/leden)!

Úhrada zahrnuje: náklady na trénování (nájem, sportovní vybavení aj.), členské příspěvky TJ Lokomotivy Břeclav 
(500 Kč), hráčská licence (100 Kč), startovné na turnajích (bude propláceno na základě předložených dokladů - doložte BEZPROSTŘEDNĚ po turnajích)

ad 3) Lékařské potvrzení
Prosíme rodiče, aby trenérům (Magda, Zdenek) doručili přiložený formulář potvrzený praktickým lékařem.

V souvislosti se zvyšující se fyzickou náročností tréninků vyžadujeme od všech dětí navštěvujících závodní skupinu lékařskou prohlídku od praktického lékaře pro děti a dorost (dále jen „PLDD“). Děti, které v minulosti prohlídku nepodstoupily, musí projít VSTUPNÍ lékařskou prohlídkou. Děti, které již vstupní prohlídkou prošly, absolvují každých 12 měsíců již jen PRAVIDELNÉ lékařské prohlídky. Výše přikládáme formulář resp. žádost, kterou je nutno předložit vašemu PLDD a vyplněnou odevzdat vždy začátkem školního roku (nejpozději do 20. září daného roku).

Prosíme všechny rodiče, aby tento požadavek brali vážně a lékařské prohlídky s dětmi absolvovali, v opačném případě vaše dítě nebude do tréninkové skupiny zařazeno!!! Děkujeme za pochopení.

Povinné vybavení
Všichni hráči: sportovní oblečení, sálová obuv, švihadlo, badmintonová raketa
Začátečníci: badmintonové míčky – minimálně 3 ks (balení 3 míčků lze zakoupit u trenéra)

Pro více informací nás
kontaktujte.

Přípravka Hala Mládež Hala
Pondělí 16:00 – 17:00 pana K. Macha 17:30 – 19:00 TJ Lokomotiva Břeclav
Středa - - 17:00 – 18:00 pana K. Macha
Pátek 16:30 – 18:00 TJ Lokomotiva Břeclav 16:30 – 18:00 TJ Lokomotiva Břeclav

Aktuality

Reportáž z Novoročního amatérského turnaje čtyřher.

Fotky a výsledky z Vánočního oddílového turnaje dětí.

MINITON - badminton pro nejmejší v sezóně 2019/2020.

Reportáž z nočního amatérského turnaje čtyřher.

Koukněte na bazar badmintonového vybavení.

Máme účet na YouTube.

Fotky z námi pořádaných akcí můžete sledovat v našem webovém fotoalbu.