Badminton Břeclav

Oddílový turnaj čtyřher dětí a rodinných příslušníků

Jako v předešlých letech tak i tuto sobotu 18. května jsme na sklonku sezóny uspořádali turnaj pro oddílové děti a jejich rodinné příslušníky. Děti tak mohly ukázat, co se za celý rok naučily a své síly poměřit se svými kamarády. Jelikož se vyčasilo a termín kolidoval s ostatními akcemi (otvírání Lichenštenských stezek, turnaj GPC U13 apod.) byla účast menší než obvykle. Přesto věříme, že si děti s rodiči dobře zahráli a jejich snahu pak mohli náležitě ocenit jejich trenéři hodnotnými dary.

Krátká videoukázka je na youtube.

Děkujeme všem za účast a rodičům za s láskou připravené občerstvení a budeme se těšit na oficiální ukončení sezóny dne 30.5.19 u táborového ohně!


Aktuality

Tréninky oddílových dětí ve školním roce 2023/2024!

Máme účet na YouTube.

Fotky z námi pořádaných akcí můžete sledovat v našem webovém fotoalbu.
Činnost badmintonového oddílu je podpořena z dotací poskytnutých Národní sportovní agenturou a městem Břeclav.