Badminton Břeclav

PF 2019

Přejeme Vám krásný nový rok 2019

plný zdraví a životní pohody!

PF2019


Aktuality

Tréninky oddílových dětí ve školním roce 2023/2024!

Máme účet na YouTube.

Fotky z námi pořádaných akcí můžete sledovat v našem webovém fotoalbu.
Činnost badmintonového oddílu je podpořena z dotací poskytnutých Národní sportovní agenturou a městem Břeclav.