Badminton Břeclav

Reportáž z 1. hodiny MINITONU

V neděli 12. listopadu 2017 jsme uspořádali historicky první hodinu MINITONU - badmintonu pro děti ve věku 2-6 let. Zájem byl veliký - na hodině se sešlo téměř 20 dětí. Děti si formou hry osvojovaly badmintonové návyky, rozvíjely koordinaci atd. V rámci hodiny bylo využito spousty pomůcek - balonky všech druhů, kruhy, krepáky, kužely, badmintonové míčky aj.

Pro velký úspěch jsme se rozhodli v hodinách pokračovat pravidelně každý měsíc. Další MINITON proběhne v neděli 10. prosince 2017. Více informací v pozvánce. POZOR, kapacity jsou omezené!

Děkujeme všem za účast, věříme, že se hodina dětem líbila!

Všechny fotky najdete v našem webovém albu.


Aktuality

Tréninky oddílových dětí ve školním roce 2023/2024!

Máme účet na YouTube.

Fotky z námi pořádaných akcí můžete sledovat v našem webovém fotoalbu.
Činnost badmintonového oddílu je podpořena z dotací poskytnutých Národní sportovní agenturou a městem Břeclav.